Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2018

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2018

Docent Martin Andersson
Chalmers tekniska högskola

Avslöjar proteiners struktur ner på atomnivå

Professor Emil Johansson Bergholtz
Stockholms universitet

Öppnade dörren till ett nytt fält inom teoretisk fysik

Dr Charlie Cornwallis 
Lunds universitet

Han vill förstå hur komplexa livsformer utvecklas

Professor Anna Dreber Almenberg
Handelshögskolan i Stockholm

Hon forskar om hur själva forskningen ska bli mer tillförlitlig

Professor Mattias Jakobsson
Uppsala universitet

Genforskning kan flytta den moderna människans vagga

Docent Markus Janson
Stockholm universitet

Han letar planeter som liknar jorden

Docent Henrik Johansson
Chalmers tekniska högskola

Vässar Einsteins teorier för en bättre förståelse av universum

Professor Lynn Kamerlin
Uppsala universitet

Urgamla enzymer återskapas med kemidesign

Dr François Lallemend
Karolinska Institutet

Letar efter plastiska, formbara, nervceller i inneröra

Professor Christoph Langhammer
Chalmers tekniska högskola

Materialvetare vill bygga ut forskningsfält med fler ämnen

Docent Ola Larsson
Karolinska Institutet

Vill styra immunceller till att bekämpa cancer

Professor Staffan I. Lindberg
Göteborgs universitet

Svensk demokratiforskning får internationellt genomslag

Docent Johan Lundström
Karolinska Institutet

Nya rön om luktsinnet kan hjälpa både parkinson- och covidpatienter

Professor Jenny Mjösberg
Karolinska Institutet 

Ökar förståelsen för inflammatorisk tarmsjukdom

Professor Andreas Olsson
Karolinska Institutet

Mönster i hjärnan visar hur vi lär in rädslor och värderingar

Professor Johanna Rosén
Linköpings universitet

Miljöfrågor i centrum när nya material tar form

Docent Jonas Strandberg
KTH

Söker två samspelande Higgspartiklar

Docent Sara Strandberg
Stockholms universitet

Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

Professor Camilla Svensson
Karolinska Institutet

Hon sätter strålkastarljuset på kronisk värk 

Professor Joakim Westerlund
Lunds universitet

Han reder ut teorin för vilka data som kan kombineras

Professor Henrik Zetterberg
Göteborgs universitet

Blodprover ska bidra i jakten på demensläkemedel