Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2018

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2018

Martin Andersson, Docent 
Chalmers tekniska högskola

Konstgjort ben ska ge mer naturliga implantat

Charlie Cornwallis, Dr 
Lunds universitet

Svårbegripliga samarbeten i naturen ska förklaras

Anna Dreber Almenberg, Professor
Handelshögskolan i Stockholm

Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande

Christian Göritz, Docent
Karolinska Institutet

Ärrbildning hindrar nervceller läka ihop

Mattias Jakobsson, Professor
Uppsala universitet

Han utforskar den moderna människans släktträd

Markus Janson, Docent
Stockholm universitet

Han jagar planeter i universum

Henrik Johansson, Docent
Chalmers tekniska högskola

Studerar gravitationens dubbelnatur

Lynn Kamerlin, Professor
Uppsala universitet

Beräknar proteiners evolution

Staffan I. Lindberg, Professor
Göteborgs universitet

Han mäter demokrati på 400 sätt

Johan Lundström, Docent
Karolinska Institutet

Ett helhetsgrepp om våra sinnen

Panagiotis Papadimitratos, Professor
KTH

Säkrare trådlösa system

Johanna Rosén, Professor
Linköpings universitet

Hon designar nanolaminat med skräddarsydda egenskaper

Philipp Schlatter, Docent 
KTH

Dator simulerar turbulens runt flygplansvinge

Sara Strandberg, Docent
Stockholms universitet

Kan supersymmetri förklara mörk materia?

Camilla Svensson, Professor
Karolinska Institutet

Hon söker ursprunget till kronisk värk

Joakim Westerlund, Professor 
Lunds universitet

Han städar upp i ekonomernas metoder

Henrik Zetterberg, Professor 
Göteborgs universitet

Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin