Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2018

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2018

Docent Martin Andersson
Chalmers tekniska högskola

Konstgjort ben ska ge mer naturliga implantat

Professor Emil Johansson Bergholtz
Stockholms universitet

Stabila knutar blir framtidens material

Dr Charlie Cornwallis 
Lunds universitet

Svårbegripliga samarbeten i naturen ska förklaras

Professor Anna Dreber Almenberg
Handelshögskolan i Stockholm

Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande

Docent Christian Göritz
Karolinska Institutet

Ärrbildning hindrar nervceller läka ihop

Professor Mattias Jakobsson
Uppsala universitet

Han utforskar den moderna människans släktträd

Docent Markus Janson
Stockholm universitet

Han jagar planeter i universum

Docent Henrik Johansson
Chalmers tekniska högskola

Studerar gravitationens dubbelnatur

Professor Lynn Kamerlin
Uppsala universitet

Beräknar proteiners evolution

Dr François Lallemend
Karolinska Institutet

Drömprojekt om perifera nervceller

Professor Christoph Langhammer
Chalmers tekniska högskola

Materialvetare vill bygga ut forskningsfält med fler ämnen

Professor Staffan I. Lindberg
Göteborgs universitet

Han mäter demokrati på 400 sätt

Docent Johan Lundström
Karolinska Institutet

Ett helhetsgrepp om våra sinnen

Dr Jenny Mjösberg
Karolinska Institutet 

Studerar ny immuncells betydelse vid tarmsjukdom

Professor Andreas Olsson
Karolinska Institutet

Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända

Professor Panagiotis Papadimitratos
KTH

Säkrare trådlösa system

Professor Mikael Roll
Lunds universitet

Toner i språket ger lyssnaren ledtrådar

Professor Johanna Rosén
Linköpings universitet

Hon designar nanolaminat med skräddarsydda egenskaper

Docent Philipp Schlatter
KTH

Dator simulerar turbulens runt flygplansvinge

Docent Sara Strandberg
Stockholms universitet

Kan supersymmetri förklara mörk materia?

Professor Camilla Svensson
Karolinska Institutet

Hon söker ursprunget till kronisk värk

Professor Joakim Westerlund
Lunds universitet

Han städar upp i ekonomernas metoder

Professor Henrik Zetterberg
Göteborgs universitet

Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin