Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2019

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2019

Annica Black-Schaffer, professor i fysik
Uppsala universitet

Supraledande material för framtidens kvantdator

Yenan Bryceson, Dr
Karolinska Institutet

Utvecklar ny diagnostik för sällsynta sjukdomar

Petter Brändén, Professor i diskret matematik
KTH

Löser problem där ekvationen blir noll

Sebastian Deindl, Docent i biokemi
Uppsala universitet

Molekylära maskiner under lupp

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia
Lunds universitet

Regioners ekonomiska styrka – stabil, sårbar, styrbar?

Axel Englund, docent i litteraturvetenskap
Stockholms universitet

Han utforskar gränslandet mellan litteratur och musik

Rachel Foster, docent i mikrobiell oceanologi
Stockholms universitet

Livsviktig symbios i världens hav

Olle Lundh, docent i fysik
Lunds universitet

Ny teknik kan krympa partikelacceleratorer som CERN kraftigt

Martin Ott, professor i biokemi
Stockholms universitet

Han söker detaljerad kunskap om cellernas energifabrik

Janine Splettstößer, docent i mikroteknologi, nanovetenskap och tillämpad kvantfysik
Chalmers tekniska högskola

Ny kunskap om kvantmekanik ska bygga framtidens elektronik

Johanna Wallenius, docent i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Morötter hellre än piska för att klara framtidens välfärd

Sjoerd Wanrooij, doktor i medicinsk kemi och biofysik
Umeå universitet

Kunskap om mitokondriers DNA kan bromsa åldrandets sjukdomar

Eduardo Villablanca, docent i immunologi
Karolinska Institutet

Utforskar mekanismer bakom kronisk tarmsjukdom

Docent Joan Yuan
National Institutes of Health, (Lunds universitet)

Liten genförändring bygger friskare immunförsvar