Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2019

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2019

Annica Black-Schaffer, professor i fysik
Uppsala universitet

Hon vill förstå supraledningens teori

Yenan Bryceson, professor i translationell immunologi
Karolinska Institutet

Ny kunskap om muterade immunceller hjälper patienterna

Petter Brändén, professor i diskret matematik
KTH

Ny matematisk teori ger svar på svårlösta problem

Sebastian Deindl, docent i biokemi
Uppsala universitet

Visar mekanismerna kring hur DNA packas i cellkärnan

Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia
Lunds universitet

Flyttmönster på Vasatiden kan belysa dagens regionala tillväxt

Axel Englund, docent i litteraturvetenskap
Stockholms universitet

Musik som kroppsligt fenomen i den moderna romanen

Rachel Foster, docent i mikrobiell oceanologi
Stockholms universitet

Livsviktig symbios ger nya insikter om klimatet 

Olle Lundh, docent i fysik
Lunds universitet

Mini-accelerator till nytta för medicin och astronomi

Martin Ott, professor i biokemi
Stockholms universitet/Göteborgs universitet

Detektivarbetet som kartlägger styrningen av cellens kraftverk 

Janine Splettstößer, docent i mikroteknologi, nanovetenskap och tillämpad kvantfysik
Chalmers tekniska högskola

Vill dra nytta av spillvärmen i nanoelektroniken

Johanna Wallenius, docent i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Kan satsningar på utbildning ge alla ett friskare liv?

Sjoerd Wanrooij, doktor i medicinsk kemi och biofysik
Umeå universitet

Protein som kan lindra Parkinsons sjukdom

Eduardo Villablanca, docent i immunologi
Karolinska Institutet

Han söker orsaker till tarmens rubbade balans

Joan Yuan, doktor i immunologi
Lunds universitet

Hon vill följa immunförsvarets utveckling