Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2017

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2017

Robert Berman, Professor
Chalmers tekniska högskola

Matematik för universums mest extrema situationer

Marie Carlén, Professor
Karolinska Institutet

Hon vill ge oss mer kunskap om hjärnan

Kimberly Dick Thelander, Professor
Lunds universitet

Hon studerar nya material medan de bygger sig själva

David Drew, Professor
Stockholms universitet 

Avslöjar hur cellerna tar upp socker

Johan Elf, Professor
Uppsala universitet

Han söker svar på hur liv fungerar i minsta detalj

David Engblom, Docent
Linköpings universitet

Han undersöker varför sjukdomar gör oss nedstämda

Helen Frowe, Professor
Stockholms universitet

Hon leder ett svenskt forskningscentrum om krigets etik

Gustaf Gredebäck, Professor
Uppsala universitet

Han följer mänsklig intelligens från vaggan till vuxen ålder

Matthew Hayes, Docent
Stockholms universitet

Vill förstå hur universum återjoniserades

Björn Högberg, Docent
Karolinska Institutet

Hans DNA-origami kan ge nya läkemedel

Martin Högbom, Professor
Stockholms universitet

Vill förstå naturens kemi

Anders Johansen, Professor
Lunds universitet

Utmanade modellerna för solsystemets födelse

Kirsten Kraiberg Knudsen, Docent
Chalmers tekniska högskola

Söker galaxernas ursprung längst bort i universum 

Johan Malmström, Professor
Lunds universitet

Precisionsmedicin kan bli räddningen för patienter med sepsis

Mia Phillipson, Professor
Uppsala universitet

Hon utforskar immunsystemets okända funktioner

Gilad Silberberg, Docent
Karolinska Institutet

Han kartlägger aktiviteten i hjärnans egen växelcentral