Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2017

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.  Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag 2017

Robert Berman, Professor
Chalmers tekniska högskola

Matematik för universums mest extrema situationer

Marie Carlén, Docent
Karolinska Institutet

Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Kimberly Dick Thelander, Professor
Lunds universitet

Hon vill se hur nanotrådar växer

David Drew, Docent
Stockholms universitet 

Han söker ny kunskap om glukostransportörer på atomnivå

Johan Elf, Professor
Uppsala universitet

Tvärvetenskaplig forskning om livet på molekylnivå

David Engblom, Docent
Linköpings universitet

Kartlägger neurobiologin bakom obehagskänslor

Helen Frowe, Professor
Stockholms universitet

Hon startar Sveriges första forskningscentrum för krigets etik

Gustaf Gredebäck, Professor
Uppsala universitet

Vuxnas intelligens formas redan i vaggan

Matthew Hayes, Docent
Stockholms universitet

Söker saknad materia i fjärran galaxer

Björn Högberg, Docent
Karolinska Institutet

Molekyldesign med DNA-origami

Martin Högbom, Professor
Stockholms universitet

Vill förstå naturens kemi

Anders Johansen, Professor
Lunds universitet

Överraskningar i datorn ger nya teorier om planetbildning

Kirsten Kraiberg Knudsen, Docent
Chalmers tekniska högskola

Med blicken mot universums yttersta gräns

Michael Malkoch, Professor
KTH

Utvecklar benplåster med klick-kemi

Johan Malmström, Docent
Lunds universitet

Bindningarna gör bakterien aggressiv

Mia Phillipson, Professor
Uppsala universitet

Hon kartlägger immunsystemet i kampen mot folksjukdomar

Gilad Silberberg, Docent
Karolinska Institutet

Outforskade djup i hjärnan styr kroppsrörelser