Projektanslag 2022

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 700 miljoner kronor i anslag till 23 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Människans påverkan på vilda djur, varför kvinnor drabbas oftare av autoimmuna sjukdomar, skogens och växtlighetens betydelse för klimatet samt ny teknik för lagring och bearbetning av digitala data är några exempel på forskning som tilldelas projektanslag.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: Immunology human organ donor programme 

Beviljat anslag: 32 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Marcus Buggert, Karolinska Institutet

Svar om immunsvar söks i donerade organ

Projekt: Resolving the anti-tumor effects of tertiary lymphoid structures

Beviljat anslag: 31 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Göran Jönsson, Lunds universitet  

Immunologiska ”fabriker” kan visa väg till bättre cancerbehandling

Projekt: Metabolic control at the stem cell’s point of no return

Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Maria Kasper, Karolinska Institutet

De vill styra stamcellernas beslut

Projekt: Proprioceptive control of motor action sequences

Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år    
Huvudsökande: Dr. Francois Lallemend, Karolinska Institutet

Nya upptäckter om hur de sensoriska nervbanorna kontrollerar kroppens rörelser

Projekt: The Routes of Glioblastoma and their Patient-Specific Vulnerabilities

Beviljat anslag: 38 200 000 kronor under fem år     
Huvudsökande: Professor Sven Nelander, Uppsala universitet

Kartlägger aggressiva hjärntumörer för att finna bot

Projekt: Sex matters in autoimmune disease

Beviljat anslag: 39 100 000 kronor under fem år    
Huvudsökande: Professor Marie Wahren-Herlenius, Karolinska Institutet

Forskare kartlägger immunförsvarets könsskillnader

Naturvetenskap

Projekt: Decoding Dynamics and Energetics of Allosteric Signaling

Beviljat anslag: 36 500 000 kr under fem år    
Huvudsökande: Professor Mikael Akke, Lunds universitet

Livsviktiga signaler visar vägen mot nya läkemedel

Projekt: Learning the molecular component of the cell

Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Arne Elofsson, Stockholms universitet  

AI hjälper oss förstå cellens molekylära språk

Projekt: A multidisciplinary assessment of human arrival on faunal biodiversity

Beviljat anslag: 26 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Anders Götherström, Stockholms universitet          

Utforskar det första mötet mellan människa och mammut

Projekt: The molecular mechanism and thermodynamics of chaperone action

Beviljat anslag: 27 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Sara Linse, Lunds universitet

Hjälpproteinernas lösande effekt kan ge tips om läkemedel

Projekt: Feedbacks between a changing climate and vegetation

Beviljat anslag: 31 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Ilona Riipinen Stockholms universitet

De klarlägger skogens outforskade roll för klimatet

Projekt: Unravelling the legacy of historical, emerging, and future groundwater pollution

Beviljat anslag: 30 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Isaac Santos, Göteborgs universitet

Avslöjar Östersjöns osynliga vattenföroreningar

Projekt: Decoding cell fate with positional information

Beviljat anslag: 32 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Stéphanie Robert, Sveriges lantbruksuniversitet

Avslöjar mekanismerna bakom växtcellers öde

Teknik/fysik/matematik

Projekt: From atom to organism: Bridging the scales in the design of ion channel drugs

Beviljat anslag: 27 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr. Lucie Delemotte, KTH

Kort om forskningen: Ny metod för att modulera jonkanaler kan bota epilepsi

Projekt: Light-matter interaction in the ultrafast regime

Beviljat anslag: 25 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Anna Delin, KTH

Undersöker hur laserljus kan skapa framtidens elektronik

Projekt: Nanochannel Microscopy for Single Exosome Analysis

Beviljat anslag: 29 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Elin Esbjörner, Chalmers tekniska högskola

Hemligheterna bakom cellers kommunikation ska avslöjas

Projekt: Extreme Plasma Flares

Beviljat anslag: 26 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Tünde Fülöp, Chalmers tekniska högskola

Data från rymdsonder hjälper teoretiker förstå plasmautbrott

Projekt: Entanglement and decoherence in ultrafast electron microscopy

Beviljat anslag: 26 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Mathieu Gisselbrecht, Lunds universitet

De kastar nytt ljus över kvantfenomen

Projekt: Tuning into Dark Matter

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr. Jón Gudmundsson, Stockholms universitet

Kastar nytt ljus över universums mörka materia

Projekt: Turning the Air into an AI Computer

Beviljat anslag: 30 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Erik G Larsson, Linköpings universitet

Öppnar slussarna för AI i mobilnätet

Projekt: Stable Doping of Organic Semiconductors

Beviljat anslag: 27 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Christian Müller, Chalmers tekniska högskola

Oordning ska göra organiska halvledare stabila

Projekt: Harnessing orbital angular momentum for novel orbital electronics

Beviljat anslag: 36 100 000 kronor under fem år     
Huvudsökande: Professor Peter Oppeneer, Uppsala universitet

Nytt forskningsfält kan bana väg för grön elektronik

Projekt: Light strongly interacting with mechanical motion    

Beviljat anslag: 27 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Witlef Wieczorek, Chalmers tekniska högskola

Vill öppna nya möjligheter för exakta mätningar i kvantvärlden