Projektanslag 2019

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 640 miljoner kronor i anslag till 20 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Nya behandlingar av MS och aggressiva hjärntumörer, utveckling av solceller och alternativa bränslen, mer kunskap om växters kommunikation, målsökande läkemedel, ny kunskap om universum och mörk materia samt utveckling av ett vaccin mot ledgångsreumatism är några exempel på vad projekten syftar till.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”An ultra-fast system for mechanical pain signaling”

Beviljat anslag: 34 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Håkan Olausson, Linköpings universitet

De skapar en bättre förståelse av smärta  

Projekt: ”Changing the view on autoimmune disease based on positional cloning of the Ncf1 gene”

Beviljat anslag: 36 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet

Kort om: En ny princip för att hämma immunförsvaret

Projekt: ”Breaking barriers to efficient immunotherapy of brain tumours”

Beviljat anslag: 31 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Anna Dimberg, Uppsala universitet

Radikal metod ger hopp om behandling mot hjärntumörer

Projekt: ”Epigenomic states underlying aggressive inflammation and brain tissue loss in Multiple Sclerosis”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Maja Jagodic, Karolinska Institutet

Utvecklar molekylära verktyg för att bromsa MS

Projekt: ”Insights on the role of oligodendroglia in the origin and progression of multiple sclerosis”

Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Gonçalo Castelo Branco, Karolinska Institutet

Nya insikter om utvecklingen av multipel skleros

Projekt: ”Mitochondrial Methyltransferases - From discovery to disease”

Beviljat anslag: 36 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Anna Wredenberg, Karolinska Institutet

Kort om: Vill knäcka gåtor kring cellernas energifabriker

Naturvetenskap

Projekt: ”Photofunctional Iron Complexes”

Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Kenneth Wärnmark, Lunds universitet

Kort om: Han vill rädda klimatet med modern alkemi

Projekt ”The obligate respiratory supercomplex - augmented biological energy conversion”

Beviljat anslag: 38 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Martin Högbom, Stockholms universitet

Kort om: Ökad kunskap om cellens energifabriker kan bidra till nya läkemedel

Projekt: ”Function of small RNAs as intra and inter-organismal communication signal”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Claudia Köhler, Sveriges lantbruksuniversitet

Kort om: Nya metoder för studier av gåtfulla kommunikations-molekyler hos växter

Projekt: ”Unexplored Approaches to Organic Photoredox Catalysis”

Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Sascha Ott, Uppsala universitet

Kort om: De kastar nytt ljus över grönare syntesvägar för minskat avfall

Projekt: ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids”

Beviljat anslag: 33 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Anja-Verena Mudring, Stockholms universitet

Joniska vätskor kan bidra till effektivare läkemedel  

Projekt: ”Molecular evolution and design of G protein-coupled receptors with tailored ligand specificity”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Jens Carlsson, Uppsala universitet

Kort om: Djupare kunskap om kroppens signalsystem kan leda till vassare läkemedel

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Dynamic Quantum Matter”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Alexander Balatsky, Stockholms universitet 

Kort om: Vill förstå dynamiska processer i kvantmateria

Projekt: ”Active Matter Goes Smart”

Beviljat anslag: 37 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Giovanni Volpe, Göteborgs universitet  

Skapar smarta partiklar med naturen som förebild

Projekt: ”Light Dark Matter”

Beviljat anslag: 26 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Torsten Åkesson, Lunds universitet 

Kort om: Han vill lösa den mörka materians gåta

Projekt: ”Multidisciplinary Design of Lead-Free Double Perovskite Alloys for Future Optoelectronics”

Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Feng Gao, Linköpings universitet 

Kort om: Nya legeringar för framtidens solceller

Projekt: ”Towards CO2 neutral energy conversion using advanced laser diagnostics and modelling – COCALD”

Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: professor Marcus Aldén Lunds universitet

Kort om: Metall – nästa koldioxidneutrala bränsle?

Projekt: ”Gravity Meets Light”

Beviljat anslag: 33 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Stephan Rosswog, Stockholms universitet 

Stjärnkrock visar hur guld bildas

Projekt: ”Designed for UPDATE: Next-Generation Embedded Systems”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Yi Wang, Uppsala universitet  

Kort om: Nästa generations system för uppdatering av inbyggd programvara

Projekt: ”Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Eva Olsson, Chalmers tekniska högskola

Kort om: De utforskar mötet mellan ljus och materia i rumstemperatur