Projektanslag 2019

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 640 miljoner kronor i anslag till 20 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Nya behandlingar av MS och aggressiva hjärntumörer, utveckling av solceller och alternativa bränslen, mer kunskap om växters kommunikation, målsökande läkemedel, ny kunskap om universum och mörk materia samt utveckling av ett vaccin mot ledgångsreumatism är några exempel på vad projekten syftar till.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”An ultra-fast system for mechanical pain signaling”

Beviljat anslag: 34 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Håkan Olausson, Linköpings universitet

De skapar en bättre förståelse av smärta  

Projekt: ”Changing the view on autoimmune disease based on positional cloning of the Ncf1 gene”

Beviljat anslag: 36 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet

Genfynd kan bana väg för vaccin mot autoimmuna sjukdomar

Projekt: ”Breaking barriers to efficient immunotherapy of brain tumours”

Beviljat anslag: 31 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Anna Dimberg, Uppsala universitet

Radikal metod ger hopp om behandling mot hjärntumörer

Projekt: ”Epigenomic states underlying aggressive inflammation and brain tissue loss in Multiple Sclerosis”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Maja Jagodic, Karolinska Institutet

Utvecklar molekylära verktyg för att bromsa MS

Projekt: ”Insights on the role of oligodendroglia in the origin and progression of multiple sclerosis”

Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Gonçalo Castelo Branco, Karolinska Institutet

Nya insikter om utvecklingen av multipel skleros

Projekt: ”Mitochondrial Methyltransferases - From discovery to disease”

Beviljat anslag: 36 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Anna Wredenberg, Karolinska Institutet

Drömmen är att ta kontroll över cellernas kraftverk

Naturvetenskap

Projekt: ”Photofunctional Iron Complexes”

Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Kenneth Wärnmark, Lunds universitet

Ombyggda järnmolekyler ska ge miljövänlig solenergi

Projekt ”The obligate respiratory supercomplex - augmented biological energy conversion”

Beviljat anslag: 38 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Martin Högbom, Stockholms universitet

Grundforskning om cellers energifabriker kan bidra till nya läkemedel

Projekt: ”Function of small RNAs as intra and inter-organismal communication signal”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Claudia Köhler, Sveriges lantbruksuniversitet

Undersöker hur växternas könsceller talar med varandra

Projekt: ”Unexplored Approaches to Organic Photoredox Catalysis”

Beviljat anslag: 35 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Sascha Ott, Uppsala universitet

Ljus ska minska avfallet inom kemiindustrin

Projekt: ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids”

Beviljat anslag: 33 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Anja-Verena Mudring, Stockholms universitet

Joniska vätskor kan bidra till effektivare läkemedel  

Projekt: ”Molecular evolution and design of G protein-coupled receptors with tailored ligand specificity”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Jens Carlsson, Uppsala universitet

Ökad kunskap om signalvägar kan skapa bättre läkemedel

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Dynamic Quantum Matter”

Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Alexander Balatsky, Stockholms universitet 

Ramverket som ska lägga grunden för nästa kvantrevolution

Projekt: ”Active Matter Goes Smart”

Beviljat anslag: 37 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Giovanni Volpe, Göteborgs universitet  

Skapar smarta partiklar med naturen som förebild

Projekt: ”Light Dark Matter”

Beviljat anslag: 26 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Torsten Åkesson, Lunds universitet 

De vill avslöja universums mörka hemlighet

Projekt: ”Multidisciplinary Design of Lead-Free Double Perovskite Alloys for Future Optoelectronics”

Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Feng Gao, Linköpings universitet 

Nya legeringar leder till mer än effektivare solceller

Projekt: ”Towards CO2 neutral energy conversion using advanced laser diagnostics and modelling – COCALD”

Beviljat anslag: 34 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: professor Marcus Aldén Lunds universitet

Fossila bränslen kan ersättas av metaller

Projekt: ”Gravity Meets Light”

Beviljat anslag: 33 500 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Stephan Rosswog, Stockholms universitet 

Stjärnkrock visar hur guld bildas

Projekt: ”Designed for UPDATE: Next-Generation Embedded Systems”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Yi Wang, Uppsala universitet  

Ger nytt liv till inbyggda datorsystem

Projekt: ”Plasmon-exciton coupling at the attosecond-subnanometer scale: Tailoring strong light-matter interactions at room temperature”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Eva Olsson, Chalmers tekniska högskola

Stark koppling av ljus och materia i liten skala