Projektanslag 2016

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 704 miljoner kronor till 21 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Forskning om kronisk smärta, om det minskande istäcket i Arktis, studier av växters blomningsgener och förändringar på grund av klimatpåverkan, förbättrad röntgenavbildning, forskning om bakterier som kan leda till nya antibiotika och vacciner samt studier av genetisk variation hos förhistoriska människor som kan kasta nytt ljus över människans utveckling, är exempel på vad några av de forskningsprojekt som beviljats syftar till.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Naturvetenskap

Projekt: Arctic Climate Across Scales

Beviljat anslag: 29 900 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Michael Tjernström, Stockholms universitet

Studerar Arktis klimat i flera skalor

Projekt: Epigenetic and Metabolic Control of Flowering Time

Beviljat anslag: 28 680 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Markus Schmid, Umeå universitet

Beslutet att blomma avgör växtens fortlevnad

Projekt: Regulation of mammalian mtDNA gene expression

Beviljat anslag: 47 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet

Vill höja energinivån i kraftlösa celler

Projekt: 1000 Ancient Genomes

Beviljat anslag: 40 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mattias Jakobsson, Uppsala universitet

Atlas med förhistoriskt DNA ger ny bild av människans ursprung

Projekt: Catalytic Composites for Sustainable Synthesis

Beviljat anslag: 35 785 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Belén Martín-Matute, Stockholms universitet

Nytt material ger hållbar kemikalietillverkning

Projekt: Physical chemistry of peptide-lipid co-assembly: from lipid-rich to peptide-rich

Beviljat anslag: 30 670 000 under fem år
Huvudsökande: professor Sara Snogerup Linse, Lunds universitet

De vill undersöka fetters roll i proteinsamlingar

Projekt: Physical constraints for accessing genomic informations

Beviljat anslag: 37 850 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Johan Elf, Uppsala universitet

Forskare söker dold kod i arvsmassan

Projekt: Climate change induced regime shifts in Northern lake ecosystems

Beviljat anslag: 36 970 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jan Karlsson, Umeå universitet

Fjällfisken hotad av varmare klimat

Medicin

Projekt: Decomposition of pain into cell types

Beviljat anslag: 17 175 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Patrik Ernfors, Karolinska Institutet

Smärtceller kartläggs

Projekt: Characterization of the antibody response against epitopes at the core of host-bacteria relationships: the protein-protein interaction interfaces

Beviljat anslag: 16 565 000 kronor under två år, med möjlighet till förlängning med tre år
Huvudsökande: Dr Johan Malmström, Lunds universitet

På jakt efter kroppens egna bakteriedödare

Projekt: New in vivo adapted approaches to reveal molecular mechanisms of bacterial persistence

Beviljat anslag: 28 740 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Maria Fällman, Umeå universitet

Studier av tarmbakterier kan ge nya antibiotika

Projekt: MicroRNA control of neural development: Dissecting biological function with atomic resolution

Beviljat anslag: 33 520 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr Katja Petzold, Karolinska Institutet

Molekyl med rörlig struktur reglerar hjärnans utveckling

Projekt: Characterization, Surveillance and Targeting of Cancer Stem Cells

Beviljat anslag: 45 250 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet

Kunskap om cancerstamceller kan minska återfall

Teknik/fysik/matematik

Projekt: Fundamental magnetic processes in the solar chromosphere

Beviljat anslag: 33 950 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr Jorrit Leenaarts, Stockholms universitet

Studerar solens yttre hetta

Projekt: Probing Catalysis in Operando Conditions and Real Time

Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Anders Nilsson, Stockholms universitet

Omvandling av koldioxid detaljstuderas

Projekt: Molecular X-Ray Micro Imaging

Beviljat anslag: 33 090 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Hans Hertz, KTH

Ny röntgenteknik kan ge tio gånger skarpare bilder

Projekt: Mastering Morphology for Solution-borne Electronics

Beviljat anslag: 28 750 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ellen Moons, Karlstads universitet

Molekylär elektronik ger flexibla solceller

Projekt: Approximability and proof complexity

Beviljat anslag: 32 235 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Johan Håstad, KTH

Visar vad som är svårt

Projekt: A new generation of slow light systems

Beviljat anslag: 36 420 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Stefan Kröll, Lunds universitet

Bromsat ljus ger bättre bilder och tidmätning

Projekt: Nanothermodynamics for optoelectronic semiconductor devices

Beviljat anslag: 47 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Heiner Linke, Lunds universitet

Från sol till el med idéer från naturens motorer

Projekt: Multifunctional fiber optics

Beviljat anslag: 31 790 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Laurell, KTH

Fiberoptik för cellstudier inuti kroppen