Projektanslag 2011

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse vill ge de främsta forskarna resurser och villkor så att de kan angripa komplexa och svåra forskningsproblem. Under 2011 beviljades sammanlagt 26 forskningsprojekt anslag på totalt 752 miljoner kronor, varav 70 miljoner kronor i projektnära forskningsinfrastruktur.

Projekt: ”Autoimune Diseases”

Huvudsökande: professor Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Beviljat anslag: 57 232 000 kronor.

De hoppas lösa gåtorna kring MS och ledgångsreumatism

Projekt: ”New markers predicting glioma drug response” 

Huvudsökandeprofessor Bengt Westermark, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 12 672 000 kronor.

Första steget mot nya behandlingar av hjärntumör

Projekt: ”The mucus layer and microbita”

Huvudsökande: professor Gunnar C. Hansson, Göteborgs universitet
Beviljat anslag: 28 178 000 kronor:

Slemforskning ökar kunskapen om stora folksjukdomar

Projekt”Swedish Arctic Ocean”

Huvudsökande: professor Örjan Gustafsson, Stockholms universitet
Beviljat anslag: 45 859 000 kronor.

Metan från Arktis svårbedömd kraft i klimatutvecklingen

Projekt: ”Clinical epigenetics of acute leukemia” 

Huvudsökande: professor Karl Ekwall, Karolinska Institutet
Beviljat anslag: 41 860 000 kronor.

Epigenetik ger hopp om effektivare behandling av akut leukemi

Projekt: ”New anti effective therapies” 

Huvudsökande: professor Artur Schmidtchen, Lunds universitet
Beviljat anslag: 42 348 000 kronor.

Kroppsegna ämnen komplement till antibiotika

Projekt: ”Catalysis in selective organic synthesis” 

Huvudsökande: professor Jan-Erling Bäckvall, Stockholms universitet
Beviljat anslag: 44 043 000 kronor.

Byggmästare i molekylernas värld

Projekt: ”Bacterial modulation of early clearing” 

Huvudsökande: professor Birgitta Henriques Normark, Karolinska Institutet
Beviljat anslag: 25 835 000 kronor.

Hon vill avväpna pneumokockbakterierna

Projekt: ”The search for colon cancer genes” 

Huvudsökande: professor Erik Johansson, Umeå universitet
Beviljat anslag: 30 070 000 kronor.

På jakt efter den ärftliga tjocktarmscancergenen

Projekt”Power Papers”

Huvudsökande: professor Magnus Berggren, Linköpings universitet
Beviljat anslag: 35 386 000 kronor.

Återvinningsbar papperselektronik skapas i Norrköping

Projekt: ”The artificial leaf: light-driven” 

Huvudsökande: professor Johannes Messinger, Umeå universitet
Beviljat anslag: 40 376 000 kronor.

Ett konstgjort löv – lösningen på en del av energiproblemet?

Projekt: ”Anti obesity therapy”

Huvudsökande: professor Sven Enerbäck, Göteborgs universitet
Beviljat anslag: 42 643 000 kronor.

Kroppens bruna fett ett vapen i kampen mot fetma

Projekt: ”Ultimate Vision” 

Huvudsökande: professor Dan E. Nilsson, Lunds universitet
Beviljat anslag: 34 908 000 kronor.

Djurens ögon inspirerar till ny kamerateknik

Projekt: ”Molecular solar energy science” 

Huvudsökandeprofessor Anders Hagfeldt, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 48 071 000 kronor.

Solenergi mot nya genombrott

Projekt: ”Genes to function, autoimmune diseases”

Huvudsökande: professor Ann-Christine Syvänen, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 23 786 000 kronor.

Genfynd i Uppsala kan förklara allvarlig kvinnosjukdom

Projekt: ”Photon science and x-ray lasers”

Huvudsökande: professor Janos Hajdu, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 36 550 000 kronor.

Röntgenlaser avbildar livets kärna

Projekt: ”The Swedish graphene initiative” 

Huvudsökande: professor Mikael Fogelström, Chalmers tekniska högskola
Beviljat anslag: 40 844 000 kronor.

Grafen kan revolutionera framtidens elektronik

Projekt: ”Isotopic control material properties” 

Huvudsökande: professor Erik Janzén, Linköpings universitet
Beviljat anslag:18 105 000 kronor.

På jakt efter framtidens högpresterande material

Projekt: ”Aerotaxy, to grow nanowire” 

Huvudsökande: professor Lars Samuelson, Lunds universitet
Beviljat anslag: 18 889 000 kronor.

Nanotrådar kan lösa världens energiproblem

Projekt: Controlling quantum coherence” 

Huvudsökande: professor Tönu Pullerits, Lunds universitet
Beviljat anslag: 37 652 000 kronor.

Växters energiflöden kan bana väg för supersnabba datorer

Projekt: ”Droplet, microfluids, nanovires” 

Huvudsökande: professor Jan Linnros, KTH
Beviljat anslag: 33 008 000 kronor.

Nanotrådar som avslöjar cancerceller – framtidens diagnosverktyg?

Projekt: SGC-projektet

Karolinska Institutet, institutionen för medicinskbiokemi och biofysik (MBB)
Slutanslag,  3 000 000 kronor.