Projektanslag 2014

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Under 2014 beviljades totalt 1,2 miljarder kronor i projektanslag och till nationell infrastruktur inom livsvetenskap. 24 forskningsprojekt beviljades 810 miljoner kronor. Utöver det anslogs 410 miljoner kronor för nationell infrastruktur inom livsvetenskap inkluderande ett större screeningsprojekt inom hjärt-kärl-och lungforskningsområdet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vill ge de främsta forskarna resurser och villkor så att de kan angripa komplexa och svåra forskningsproblem.

Medicin

Projekt: ”Identifying stem cell states and state transitions”

Beviljat anslag: 42 717 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Stefan Karlsson, Lunds universitet

De vill hitta stamcellernas startknapp

Projekt: ”A two-front attack on malignant melanoma”

Beviljat anslag: 41 941 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Martin Bergö, Göteborgs universitet

Nya angreppssätt i kampen mot hudcancer

Projekt: ”Aging and Cancer: A Developmental Perspective of Leukemia”

Beviljat anslag: 41 742 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mikael Sigvardsson, Lunds universitet

De söker skillnader mellan barns och äldres blodcancer

Projekt: ”Master regulatory long non-coding RNA molecules in cellular differentiation”

Beviljat anslag: 40 846 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Chandrasekhar Kanduri, Göteborgs universitet

Arvsmassans mörka materia kan ge svar om cancer

Projekt: “Hitting cancer on target - Novel strategies for optimizing drug target engagement for improved brest cancer therapies”

Beviljat anslag: 39 628 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet

De söker nya strategier för effektivare behandling av bröstcancer

Projekt: “Insulin and Immunity: when complement takes control”

Beviljat anslag: 29 265 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Anna Blom, Lunds universitet

De går på djupet med överraskande immunproteiner

Projekt: “The brain microcircuits integrating information from several senses”

Beviljat anslag: 29 352 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Paolo Medini, Umeå universitet

Mikrokretsar kopplar ihop våra sinnesintryck i hjärnan

Övrig naturvetenskap

Projekt: ”Single-particle cryo-EM studies of membrane protein biogenesis and structure”

Beviljat anslag: 31 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar von Heijne, Stockholms universitet

Tar forskningen om membranproteiner till nästa nivå

Projekt: “Understanding the environmental regulation of the annual growth cycle in trees”

Beviljat anslag: 39 763 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Rishikesh Bhalerao, Sveriges Lantbruksuniversitet

Försöker förstå trädens förmåga till anpassning

Projekt: “The genomics of species diversification”

Beviljat anslag: 42 249 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Hans Ellegren, Uppsala universitet

Fågelperspektiv på hur arter bildas

Projekt: “Anisotropic Forces in Colloid Chemistry”

Beviljat anslag: 42 398 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Peter Schurtenberger, Lunds universitet

Bättre modeller lägger grunden för material och mediciner

Projekt: “Structural dynamics and allosteric regulation of mammalian channels and transporters”

Beviljat anslag: 28 868 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr. David Drew, Stockholms universitet

Kraftsamling för ny kunskap om membranbundna proteiner

Projekt: “Dynamics of epigenetic memory”

Beviljat anslag: 27 309 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jan Larsson, Umeå universitet

Ingen vet hur cellen minns sin identitet

Teknik/fysik/matematik

Projekt: “Interactive Physical Systems: Moduli Spaces, Inference and Control”

Beviljat anslag: beviljas 18 558 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Danica Kragic Jensfelt, KTH

De lär robotar fatta bättre beslut

Projekt: “Quantum states of photons and relativistic physics on a chip”

Beviljat anslag: 50 343 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Per Delsing, Chalmers tekniska högskola

Tvillingparadox på ett chip

Projekt: “Bottlenecks for particle growth in turbulent aerosols”

Beviljat anslag: 33 151 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Bernhard Mehlig, Göteborgs universitet

De studerar hur regnskurar och planeter bildas

Projekt: “Nanoscale superconducting devices for a closer look at brain activity”

Beviljat anslag: 34 397 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Dag Winkler, Chalmers tekniska högskola

Mäter hjärnans signaler med ny teknik

Projekt: “Geometry and Physics”

Beviljat anslag: 35 131 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Tobias Ekholm, Uppsala universitet

Matematik och fysik krokar arm

Projekt: “IMPACT: Comets, asteroids and the habitability of planets”

Beviljat anslag: 22 563 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Melvyn Davies, Lunds universitet

Forskare söker jordens historia i havet och galaxen

Projekt: “The tail of the sun”

Beviljat anslag: 33 642 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Xavier Crispin, Linköpings universitet

Gör el av osynliga solstrålar

Projekt: “Discovering Dark Matter Particles in the Laboratory”

Beviljat anslag: 28 883 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Jan Conrad, Stockholms universitet

Söker rymdpartiklar i en grotta

Fortsättningsanslag projekt

Projekt: ”Novel cancer targets within nucleotide metabolism”

Beviljat fortsättningsanslag: 21 330 000 kronor
Huvudsökande: professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet

En gemensam akilleshäl för tumörer?

Projekt: ”Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods”

Beviljat fortsättningsanslag: 26 470 000 kronor
Huvudsökande: professor Richard Neutze, Göteborgs universitet

Cellens skelett – ett outforskat område

Projekt: ”Designed Nanoparticles by Pulsed Plasma”.

Beviljat fortsättningsanslag: 23 004 000 kronor
Huvudsökande: professor Ulf Helmersson, Linköpings universitet

De vill designa nanopartiklar för olika tillämpningar

Nationell infrastruktur inom livsvetenskap

KTH

Utbyggnad av den nationella kapaciteten för sekvensering av humana genom, The future of whole genome sequencing in Sweden, beviljas totalt 200 miljoner kronor.

Kort om projektet

Stockholms universitet

Wallenberg Advanced Bioinformatics Infrastructure, WABI,beviljas 68 miljoner kronor i fortsättningsanslag.

Kort om projektet

Uppsala universitet

The Swedish CardioPulmonary bioImage Study (SCAPIS),beviljas 100 miljoner kronor.
Huvudsökande: professor Lars Lind

Kort om projektet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Swedish Universities Metabolomics Platform, beviljas 21 miljoner kronor i fortsättningsanslag.

Göteborgs universitet

NMR for life, beviljas 21 miljoner kronor i fortsättningsanslag.