Projektanslag 2015

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Under 2015 beviljades 759 miljoner kronor till 25 forskningsprojekt. Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Nya metoder för cancerbehandling, nya behandlingsmetoder och läkemedel mot infektionssjukdomar, ny kunskap om hur vi människor utvecklade förmågan att lära oss saker, ny förståelse för katalytiska reaktioner på atomär nivå är några exempel på vad årets forskningsprojekten syftar till.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vill ge de främsta forskarna resurser och villkor så att de kan angripa komplexa och svåra forskningsproblem.

Medicin

Projekt: ”Deciphering Antigen Presenting Cell Subset Function and Regulation in Chronic and Acute Bacterial Infections – Relevance for Vaccines and Immune Therapy”

Beviljat anslag: 41 460 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor William Agace, Lunds universitet

De går på djupet med bakteriernas hemliga vapen

Projekt: ”Towards control of formation and resolution of edema by deciphering mechanisms of vascular leak and lymphatic function”

Beviljat anslag: 59 985 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Christer Betsholtz, Uppsala universitet

Kartlägger molekylära mekanismer bakom svullnad - ödem

Projekt: ”Cancer redox-targeting redox pathways for improved cancer therapy”

Beviljat anslag: 43 750 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Elias Arnér, Karolinska Institutet

Effektivare cancerbehandling på spåren

Projekt: ”Cis-regulatory logic of the mouse brain transcriptome”

Beviljat anslag: 26 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Sten Linnarsson, Karolinska institutet

Med mål att skapa en atlas över hjärnan

Projekt: ”Molecular mechanisms of early development”

Beviljat anslag: 17 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Juha Kere, Karolinska institutet

Kartlägger gener som styr embryots första dagar

Projekt: ”Systems Precision Medicine Platform to Optimize Therapies for Cancer Patients: Acute Myeloid Leukemia (AML) and Beyond”

Beviljat anslag: 46 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Olli Kallioniemi, Karolinska Institutet

Vill skräddarsy cancerbehandlingar

Naturvetenskap

Projekt: ”Evolutionary Transitions in Humans - From Nature to Culture”

Beviljat anslag: 22 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Magnus Enquist, Stockholms universitet

Kulturen gjorde oss till människor

Projekt: ”Physiological Branch-Points with Ecosystem Consequences: Carbon and Water in Boreal Forests”

Beviljat anslag: 39 450 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Torgny Näsholm, Sveriges Lantbruksuniversitet

Flödet av kol och vatten förklarar skogens tillväxt

Projekt: ”Evolutionarily conserved mechanisms of stress response that converge on Mediator and chromatin structure”

Beviljat anslag: 39 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Stefan Björklund, Umeå universitet

Undersöker vad som styr växtstress

Projekt: ”Single Particle Catalysis in Nanoreactors”

Beviljat anslag: 35 890 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Christoph Langhammer, Chalmers

Minimal reaktor ska ge ny kunskap om katalys

Projekt: ”Atomistic Design of Catalysts”

Beviljat anslag: 33 530 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Magnus Skoglundh, Chalmers

Skräddarsydda katalysatorer ska spara energi i framtiden

Projekt: ”Evolution of new genes and proteins”

Beviljat anslag: 46 770 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Dan Andersson, Uppsala universitet

Fundamental evolutionsbiologisk fråga i fokus för forskargrupp

Teknik/Fysik

Projekt: ”Characterization of New Superheavy Elements (Lundium)”

Beviljat anslag: 38 260 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Dirk Rudolph, Lunds universitet

De utforskar de tyngsta ämnena i världen

Projekt: ”The Boride Frontier - Pioneering materials development of multifunctional metal diboride films by new PVD processes”

Beviljat anslag: 37 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Johanna Rosén, Linköpings universitet

Utmanande material ska ge superhårda ytor

Projekt: ”Photonic Quantum Information”

Beviljat anslag: 34 250 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mohamed Bourennane, Stockholms universitet

Här blir hemlig information säker

Projekt: ”Harnessing light and spins through plasmons at the nanoscale”

Beviljat anslag: 37 995 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Alexander Dmitriev, Chalmers

På nanonivå kopplar de ljus till magnetism

Projekt: ”Engineering the Interconnected Society: Information, Control, Interaction”

Beviljat anslag: 25 350 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Karl Henrik Johansson, KTH

Teori för det sammankopplade samhället

Projekt: ”Exact Results in Gauge and String Theories”

Beviljat anslag: 33 960 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Joseph Minahan, Uppsala universitet

Söker förklaring till inneslutna partiklar

Tvärvetenskap

Projekt: Swedish Collegium for Advanced Study

Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Björn Wittrock, Uppsala universitet

Kort om forskningen

Fortsättningsanslag

Projekt: ”Advanced non-intrusive laser diagnostics of high temperature”

Beviljat anslag: 23 300 000 kronor
Huvudsökande: Marcus Aldén, Lunds universitet

Laserljus mäter utan att störa

Projekt: ”Prevention of beta-cell failure in Type 2 diabetes”

Beviljat anslag: 17 600 000 kronor
Huvudsökande: professor Helena Edlund, Umeå universitet

Dålig städning påverkar diabetes, fetma och neurodegenerativa sjukdomar

Projekt: ”Spatial transcriptomics of the brain”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor
Huvudsökande: professor Joakim Lundeberg, KTH

En världsunik atlas över hjärnan

Projekt: ”Isotopic Control for Ultimate Material Properties – Phase III”

Beviljat anslag: 9 000 000 kronor
Huvudsökande: professor Erik Janzén, Linköpings universitet

På jakt efter framtidens högpresterande material

Projekt: ”Discovering new forms of monogenic hyperlipidemias”

Beviljat anslag: 16 200 000 kronor
Huvudsökande: professor Bo Angelin, Karolinska Institutet

Genetisk släktforskning räddar liv

Projekt: ”A revolutionary new way to grow nanowires”

Beviljat anslag: 9 000 000 kronor
Huvudsökande: professor Lars Samuelson, Lunds universitet

Nanotrådar kan lösa världens energiproblem