Projektanslag 2018

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms hålla högsta internationella klass ocha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Några  exempel på vad projekten syftar till är; mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser, nya material för framtidens elektronik, bättre cancerbehandlingar, ny kunskap om koldioxid i atmosfären och om hur haven kan påverkas av framtidens miljöförändringar, ökning av kapaciteten i fiberoptik och ledtrådar om hur hjärnan kan reparera sig själv.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”Cell turnover in human health and disease”

Beviljat anslag: 40 600 000 under fem år
Huvudsökande: professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet

Projekt: ”Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma”

Beviljat anslag: 36 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande:professor Ruth Palmer, Göteborgs universitet

Projekt: ”Translating mechanisms of cytotoxicity in natural killer cells and gamma-delta T cells into next generation cell-based cancer immunotherapy”

Beviljat anslag: 31 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Björn Önfelt, KTH

Projekt: ”The systematic identification of parasite gene function”

Beviljat anslag: 30 000 000 kronor
Huvudsökande: professor Oliver Billker, Umeå universitet

Projekt: Integrative Structural Biology of Mammalian Fertilization: Unveiling the Beginning of Life from Gametes to Atoms”

Beviljat anslag: 29 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Luca Jovine, Karolinska Institutet

Projekt: ”Capturing the regenerative potential of the brain”

Beviljat anslag: 21 600 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Malin Parmar, Lunds universitet

Projekt: ”Tissue-crosstalk and Metabolic Regulation of Type 2 diabetes”

Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under tre år
Huvudsökande: professor Juleen Zierath, Karolinska Institutet

Projekt: ”Decoding the logic of the neural circuits for motor actions”

Beviljat anslag: 16 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Abdel El Manira, Karolinska Institutet

Naturvetenskap

Projekt: ”Constraining past variations in the global biogeochemical silica cycle"

Beviljat anslag: 34 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Daniel Conley, Lunds universitet

Projekt: ”The Birth of the Mitochondrial Ribosome”

Beviljat anslag: 31 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Alexey Amunts, Stockholms universitet

Projekt: ”Functional Quasicrystals? ”Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds”

Beviljat anslag: 28 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ulrich Häussermann, Stockholms universitet

Projekt: ”Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation”

Beviljat anslag: 28 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kerstin Lindblad Toh, Uppsala universitet

Projekt:”Co-evolution of protease structure and biological function”

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Peter Bozhkov, Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt: ”Organofluorines: anthropogenic small-molecules for life sciences”

Beviljat anslag: 29 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kalman Szabo, Stockholms universitet

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level”

Beviljat anslag: 37 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Henrik Cederquist, Stockholms universitet

Projekt: ”Understanding the Dynamic Universe”

Beviljat anslag: 37 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Hiranya Peiris, Stockholms universitet

Projekt: ”Halvledare med stora bandgap för nästa generations kvant-komponenter”

Beviljat anslag: 33 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Igor Abrikosov, Linköpings universitet

Projekt: ”Novel Transient States in Quantum Matter”

Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Oscar Tjernberg, KTH

Projekt: ”Hydrogen Peroxide, Fuel and Energy Technology for the Future”

Beviljat anslag: 27 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Magnus Berggren, Linköpings universitet

Projekt: ”Dynamic Phenomena of Magnetic Materials”

Beviljat anslag: 22 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Olle Eriksson, Uppsala universitet

Projekt: ”From Scattering Amplitudes to Gravitational Waves”

Beviljat anslag: 19 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Henrik Johansson, Uppsala universitet

Projekt: ”Unlocking The Full-dimensional Fiber Capacity”

Beviljat anslag: 30 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: bitr. professor Henk Wymeersch, Chalmers tekniska högskola