Projektanslag 2020

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 541 miljoner kronor i anslag till 18 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Studier av Arktis klimat i ett helårsperspektiv, alternativ till kvantdatorer och studier av nervceller för att förstå hur emotion och kognition är förändrat vid autism, är vad några av de 18 projekten som får anslag handlar om.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”Anger Management: Neuronal Network Organization, Plasticity and Sex-Specificity in Aggression and other Social Behaviours”

Beviljat anslag: 20 400 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Christian Broberger, Stockholms universitet

Kort om forskningen: Vilka mekanismer styr aggression i hjärnan?

Projekt: ”Adipose tissue senescence and metabolic disease in man”

Beviljat anslag: 31 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Kirsty Spalding, Karolinska Institutet

Kort om projektet: Undersöker hur cellåldrande påverkar diabetes

Projekt: ”Vascular organotypicity in health and disease”

Beviljat anslag: 38 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet

Kort om forskningen: Alla kärl är olika – ny kunskap om byggstenarna kan leda till bättre behandlingar

Projekt: ”Brain circuits in decision-making”

Beviljat anslag: 32 200 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Marie Carlén, Karolinska Institutet

Kort om forskningen: De ska visa hur hjärnan fattar beslut

Projekt: ”Developmental trajectories for human B-cells”

Beviljat anslag: 39 200 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Qiang Pan-Hammarström, Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Undersöker antikroppsbildande celler

Naturvetenskap

Projekt: ”Multilevel efficiency of bird flight: Generating vortices to travel the world”

Beviljat anslag: 22 900 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Anders Hedenström, Lunds universitet

Kort om forskningen: Helhetsgrepp på flyttfåglars flygning

Projekt: ”Year-round climate feedbacks of winter phenological (mis)matches of plants and microbes across the Arctic”

Beviljat anslag: 28 900 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: docent Ellen Dorrepaal, Umeå universitet

Kort om forskningen: Vinterstudier av växthusgasutsläpp i Arktis ger helårsperspektiv

Projekt: ”Decoding cell fate with lineage-tracing in utero transduction”

Beviljat anslag: 40 100 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Emma Andersson, Karolinska Institutet

Kort om forkningen: Studerar stamcellers många öden

Projekt: ”Decoding bacterial toxin-antitoxin systems: from high-throughput discovery to molecular mechanisms and biotechnology”

Beviljat anslag: 29 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Gemma Atkinson, Umeå universitet

Kort om forskningen: Grundforskning djupt inne i bakteriernas arvsmassa

Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of ZC3H11A - a stress-induced protein required for efficient virus growth”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett treårigt projekt.
Huvudsökande: professor Leif Andersson, Uppsala universitet

Kort om projektet: Genvägen till nya behandlingar mot virus och cancer

Projekt: PlantEra: ”Biomolecular and structural comparisons of ancient and modern plants– tools for tracing phylogeny and survival strategies during mass extinctions”

Beviljat anslag: 28 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet

Kort om forskningen: Studerar växters överlevnadsstrategier

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Creation of heavy elements in neutron-star mergers”

Beviljat anslag: 29 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Andreas Heinz, Chalmers tekniska högskola

Hur bildas tunga grundämnen i krockar mellan neutronstjärnor?

Projekt: ”The 2D-Materials Frontier”

Beviljat anslag: 29 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Johanna Rosén, Linköpings universitet

Kort om forskningen: Forskning om nya 2D-material

Projekt: ”Metasurface-Emitting Lasers: Tomorrows Light Sources for Applied Photonics”

Beviljat anslag: 38 100 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Mikael Käll, Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Optikforskning med ljusa utsikter

Projekt: ”Type Theory for Mathematics and Computer Science”

Beviljat anslag: 34 700 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Thierry Coquand, Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Konsten att säkerställa korrekthet i datorprogram och matematiska bevis

Projekt: ”The Origin and Fate of Dust in our Universe”

Beviljat anslag: 27 700 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Kirsten Kraiberg Knudsen, Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Följer dammets väg genom universum

Projekt: “Combining intense extreme ultraviolet and relativistic electron pulses”  

Beviljat anslag: 25 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Per Johnsson, Lunds universitet

Kort om forskningen: Studerar elektroners ofattbart snabba rörelser

Projekt: ”Galactic Time Machine”

Beviljat anslag: 20 400 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Sofia Feltzing, Lunds universitet

Kort om forskningen: De reser genom galaxens historia