Projektanslag 2020

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 541 miljoner kronor i anslag till 18 projekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Studier av Arktis klimat i ett helårsperspektiv, alternativ till kvantdatorer och studier av nervceller för att förstå hur emotion och kognition är förändrat vid autism, är vad några av de 18 projekten som får anslag handlar om.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”Anger Management: Neuronal Network Organization, Plasticity and Sex-Specificity in Aggression and other Social Behaviours”

Beviljat anslag: 20 400 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Christian Broberger, Stockholms universitet

Hjärnforskare undersöker hur aggression uppstår

Projekt: ”Adipose tissue senescence and metabolic disease in man”

Beviljat anslag: 31 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Kirsty Spalding, Karolinska Institutet

Fetma och diabetes kopplas till celler som åldras i förtid

Projekt: ”Vascular organotypicity in health and disease”

Beviljat anslag: 38 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet

De tar fram en atlas över kroppens blodkärl

Projekt: ”Brain circuits in decision-making”

Beviljat anslag: 32 200 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Marie Carlén, Karolinska Institutet

De vill avslöja biologin i hjärnan som styr våra beteenden

 

Projekt: ”Developmental trajectories for human B-cells”

Beviljat anslag: 39 200 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Qiang Pan-Hammarström, Karolinska Institutet

Kartlägger B-cellernas ursprung och utveckling

Naturvetenskap

Projekt: ”Multilevel efficiency of bird flight: Generating vortices to travel the world”

Beviljat anslag: 22 900 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Anders Hedenström, Lunds universitet

Helhetsgrepp om flyttfåglarnas bästa vägar

Projekt: ”Year-round climate feedbacks of winter phenological (mis)matches of plants and microbes across the Arctic”

Beviljat anslag: 28 900 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: docent Ellen Dorrepaal, Umeå universitet

Vinterstudier i Arktis ger ny kunskap om växthusgasutsläpp

Projekt: ”Decoding cell fate with lineage-tracing in utero transduction”

Beviljat anslag: 40 100 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Emma Andersson, Karolinska Institutet

Forskare avslöjar stamcellernas okända beslutsvägar

Projekt: ”Decoding bacterial toxin-antitoxin systems: from high-throughput discovery to molecular mechanisms and biotechnology”

Beviljat anslag: 29 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Gemma Atkinson, Umeå universitet

Gas och broms för bakteriers tillväxt

Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of ZC3H11A - a stress-induced protein required for efficient virus growth”

Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett treårigt projekt.
Huvudsökande: professor Leif Andersson, Uppsala universitet

En outforskad gen kan vara en nyckel till nya virus- och cancerbehandlingar

Projekt: PlantEra: ”Biomolecular and structural comparisons of ancient and modern plants– tools for tracing phylogeny and survival strategies during mass extinctions”

Beviljat anslag: 28 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet

Söker uråldriga växters strategier för överlevnad

Teknik/fysik/matematik

Projekt: ”Creation of heavy elements in neutron-star mergers”

Beviljat anslag: 29 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Andreas Heinz, Chalmers tekniska högskola

Hur bildas tunga grundämnen i krockar mellan neutronstjärnor?

Projekt: ”The 2D-Materials Frontier”

Beviljat anslag: 29 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Johanna Rosén, Linköpings universitet

Miljöfrågor i centrum när nya material tar form

Projekt: ”Metasurface-Emitting Lasers: Tomorrows Light Sources for Applied Photonics”

Beviljat anslag: 38 100 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Mikael Käll, Chalmers tekniska högskola

Utvecklar nästa generations lasrar med inbyggd optik

Projekt: ”Type Theory for Mathematics and Computer Science”

Beviljat anslag: 34 700 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Thierry Coquand, Göteborgs universitet

Skapar datorprogram som kontrollerar bevis

Projekt: ”The Origin and Fate of Dust in our Universe”

Beviljat anslag: 27 700 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Kirsten Kraiberg Knudsen, Chalmers tekniska högskola

Dammkorn i rymden kastar ljus över livets uppkomst 

Projekt: “Combining intense extreme ultraviolet and relativistic electron pulses”  

Beviljat anslag: 25 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Per Johnsson, Lunds universitet

Ultrakorta ljus- och elektronpulser avslöjar hur materialegenskaper förändras

Projekt: ”Galactic Time Machine”

Beviljat anslag: 20 400 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Sofia Feltzing, Lunds universitet

Kort om forskningen: De reser genom galaxens historia