Projektanslag 2017

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Studier av mastceller som kan leda till nya metoder för att diagnostisera och behandla astma, studier av partikelkollisioner för att förstå hur Universum såg ut i födelseögonblicket, kartläggning av hela insektslivet i Sverige och på Madagaskar, studier av Higgspartikeln för att förstå varför den, mot rådande teorier, är så lätt, tarmflorans betydelse för utveckling av typ 2-diabetes, studier av ett protein som påverkar virusinfektioner och cancerutveckling som på sikt kan leda till nya läkemedel är några exempel på årets projekt.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”Transforming microbiome research”

Beviljat anslag: 43 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet

Tarmbakterier och diabetes kartläggs i stor studie

Projekt: ”Molecular structure of mucin domains and role of their interactions”

Beviljat anslag: 29 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar Hansson, Göteborgs universitet

Närstudie av slem kan leda till läkemedel för sjuka lungor

Projekt: ”Mast cells and their proteases: future targets for asthma therapy and diagnosis”

Beviljat anslag: 34 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar Pejler, Uppsala universitet

Kraftsamling för att hitta en ny och effektivare astmabehandling

Projekt: ”Understanding malaria-parasite survival in the human body for developing antimalarial drugs”

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mats Wahlgren, Karolinska Institutet

Letar efter malariaparasitens akilleshäl

Projekt: ”The Achilles’ heel of breast cancer”

Beviljat anslag: 36 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Anita Göndör, Karolinska Institutet

Utnyttjar cancercellers anpassningsförmåga

Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of  ZC3H11A

Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under två år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år
Huvudsökande: professor Leif Andersson, Uppsala universitet

En outforskad gen kan vara en nyckel till nya virus- och cancerbehandlingar

Naturvetenskap

Projekt: “Interconnected quality (IQ) control – role in organelle structure-function, aging and longevity assurance”

Beviljat anslag: 44 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Thomas Nyström, Göteborgs universitet

Cellens internkommunikation håller oss unga

Projekt: ”Elucidating the principles of allelic expression and regulation using single-cell genomics” 

Beviljat anslag: 18 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Geners aktivitet i enskilda celler

Projekt: “Deciphering the physicochemical codes for cellular function”

Beviljat anslag: 20 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mikael Oliveberg, Stockholms universitet

Klassificerar organismer utifrån proteiners ytegenskaper

Projekt: ”Mitocondrial genome separation and segregation”

Beviljat anslag: 34 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Maria Falkenberg, Göteborgs universitet

Nytt forskningsfält öppnas när mitokondriers fortplantning granskas

Projekt: ”Comparative Insect Biomics”

Beviljat anslag: 31 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Ronquist, Naturhistoriska Riksmuseet

DNA-teknik ger ny kunskap om insekter

Projekt: Deciphering Spatial Signaling of Protein Clusters at the Membrane”

Beviljat anslag: 25 150 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Björn Högberg, Karolinska Institutet

De avslöjar hur celler kommunicerar

Teknik/fysik/matematik

Projekt: “Attosecond chronoscopy of electron wave-packets probing”

Beviljat anslag: 36 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Raimund Feifel, Göteborgs universitet

Kvantmekaniska fenomen studeras i realtid

Projekt: ”Quantum sensors”

Beviljat anslag: 34 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Val Zwiller, KTH

Kvantdetektor gör internet avlyssningssäkert

Projekt: “CLASH: Pinning down the origin of collective effects in small collision systems”

Beviljat anslag: 26 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Peter Christiansen, Lunds universitet

Oeniga kollegor studerar universums ur-materia

Projekt: ”Random structures and algorithms”

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Svante Janson, Uppsala universitet

Snabba framsteg inom IT stimulerar matematikforskare

Projekt: ”Controlled atomic scale 3D ordering for exotic electronic phases”

Beviljat anslag: 34 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kimberly Thelander, Lunds universitet

Kristaller på nanotrådar ger material med okända egenskaper

Projekt: ”Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners”

Beviljat anslag: 35 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Sara Strandberg, Stockholms universitet

Söker nya elementarpartiklar