Projektanslag 2012

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vill ge de främsta forskarna resurser och villkor så att de kan angripa komplexa och svåra forskningsproblem. Under 2012 beviljades 25 forskningsprojekt som har potential att leda till nya vetenskapliga genombrott drygt 700 miljoner kronor.

Teknik/fysik/matematik

Projekt: "Stochastics for big data and big systems"

Huvudsökande: Professor Holger Rootzén, Chalmers tekniska högskola
Beviljat anslag: 50 324 000 kronor

Matematik – där delarna blir en helhet

Projekt: "Plasmonic antennas shine light on the nanoworld"

Huvudsökande: Professor Mikael Käll, Chalmers tekniska högskola
Beviljat anslag: 37 131 000 kronor 

Optiska antenner som synliggör nanovärlden

Projekt: "Dynamics of the solar chromosphere"

Huvudsökande: Professor Göran Scharmer, Stockholms universitet
Beviljat anslag: 26 361 000 kronor 

En av solens gåtor ska få en lösning

Projekt: "Coherent cytoskeleton dynamics captured with cutting Edge X-ray methods"

Huvudsökande: Professor Richard Neutze, Göteborgs universitet
Beviljat anslag: 17 647 000 kronor 

Cellens skelett – ett outforskat område

Projekt: "Spin dynamics and magnonics"

Huvudsökande: Professor Olle Eriksson, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 37 427 000 kronor

Magnetiskt spinn kan ge tusen gånger snabbare datorer

Projekt: "Characterization of the earth-sized exoplanets"

Huvudsökande: Professor Nikolai Piskunov, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 23 052 000 kronor

Forskarna som letar liv på andra planeter

Projekt: "Ionic liquids – Lubricants Enabling Advanced Performance, I-LEAP"

Huvudsökande: Professor Sergei Glavatskih, KTH
Beviljat anslag: 32 059 000 kronor 

Jonvätskor – grunden för framtidens högpresterande och miljövänliga smörjmedel

Projekt: "Designed Nanoparticles by Pulsed Plasma"

Huvudsökande: Professor Ulf Helmersson, Linköpings universitet
Beviljat anslag: 15 336 000 kronor 

De vill designa nanopartiklar för olika tillämpningar

Projekt: "Studies on transient sprays"

Huvudsökande: Professor Mark Linne, Chalmers tekniska högskola
Beviljat anslag: 27 034 000 kronor

 

Övrig naturvetenskap:

Projekt: "Early Planetary Evolution"

Huvudsökande: Dr. Martin Whitehouse, Naturhistoriska Riksmuseet
Beviljat anslag: 13 032 000 kronor 

Geologisk tidskapsel från dramatisk tid på jorden

Projekt: "Animal Functional Genomics"

Huvudsökande: Professor Leif Andersson, Uppsala universitet
Beviljat anslag: 30 997 000 kronor 

Passgångare har en unik koordinationsförmåga

Projekt: "ShapeSystems - Systems Biology of Plant Cell Shape"

Huvudsökande: Professor Markus Grebe, Umeå universitet
Beviljat anslag: 31 277 000 kronor

De går till roten med växtcellernas form

Projekt: "3D Electron Microscopy for Nanostructure Research"

Huvudsökande: Professor Xiaodong Zou, Stockholms universitet
Beviljat anslag: 33 364 000 kronor

Atomernas värld ska avbildas i 3D

Projekt: "Epigenetic regulation of cell fate in plants"

Huvudsökande: Dr. Lars Hennig, Sveriges lantbruksuniversitet
Beviljat anslag: 28 814 000 kronor

Epigenetiken lär oss mer om livets fantastiska komplexitet

Projekt: "Insect life cycle genomics and adaptation in the wild"

Huvudsökande: Professor Sören Nylin, Stockholms universitet
Beviljat anslag: 30 207 000 kronor

Vintervilande insekter – ett samspel mellan gener och miljö

Medicin:

Projekt: "Spatial transcriptomics of the brain"

Huvudsökande: Professor Joakim Lundeberg, KTH
Beviljat anslag: 16 682 000 kronor

En världsunik atlas över hjärnan

Projekt: "Novel molecular cancer drug targets and biomarkers"

Huvudsökande: Professor Marene Landström, Umeå universitet
Beviljat anslag: 36 594 000 kronor

Med hopp om nytt läkemedel mot cancer

Projekt: "Temporal Competence Changes in Neural Progenitor Cells"

Beviljat anslag: 46 961 000 kronor 
Huvudsökande: Professor Stefan Thor, Linköpings universitet

De vill lösa mysteriet med nervcellernas utveckling

Projekt: "Novel cancer targets within nucleotide metabolism"

Huvudsökande: Professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet
Beviljat anslag: 14 220 000 kronor 

En gemensam akilleshäl för tumörer?

Projekt: "ALS as a Model System for Studying Degenerative Brain Diseases"

Huvudsökande: Professor Peter Andersen, Umeå universitet
Beviljat anslag: 35 821 000 kronor

De söker svar på hur ALS-sjukdomen uppstår

Projekt: "The gut metagenome as a novel target to treat childhood obesity"

Huvudsökande: Professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet
Beviljat anslag: 30 806 000 kronor 

Tarmens bakterieflora – nyckeln till förståelse och behandling av barnfetma?

Projekt: "Prevention of beta-cell failure in Type 2 diabetes"

Huvudsökande: Professor Helena Edlund, Umeå universitet
Beviljat anslag: 11 792 000 kronor för ett tvåårigt projekt med möjlighet att söka ytterligare tre års förlängning

Dålig städning påverkar diabetes, fetma och neurodegenerativa sjukdomar

Projekt: "The next generation cell handling in medical diagnostics"

Huvudsökande: Professor Thomas Laurell, Lunds universitet
Beviljat anslag 33 538 000 kronor 

De utvecklar en ny metod för att hitta tumörceller i blodet

Projekt: "The Human Microbiome Atlas in Health and Disease"

Huvudsökande: Professor Björn Andersson, Karolinska Institutet
Beviljat anslag: 22 340 000 kronor

Kroppen döljer en okänd djungel av mikrober

Projekt: "Comprehensive analysis of the kidney glomerulus and its diseases"

Huvudsökande: Professor Karl Tryggvason, Karolinska Institutet
Beviljat anslag: 16 715 000 kronor 

Diabetes - en genetisk gåta bakom skadade njurar