Wallenberg Scholars 2024 sorterade på lärosäten

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet.

Anslaget som initierades 2009 är femårigt. Tanken är att ge ledande forskare frihet och re­surser för att motivera att dessa stannar i Sverige.

2024 utsågs 118 Wallenbergs Scholars.

Chalmers tekniska högskola

Susanne Aalto, professor i radioastronomi
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Vad gömmer sig i galaxernas mörka hjärtan?

Peter Andrekson, professor i fotonik
Chalmers tekniska högskola 

Han vill dra bredband till Mars med ny optisk förstärkare

Robert Berman, professor i matematik
Chalmers tekniska högskola

Matematik för universums mest extrema situationer

Per Delsing, professor i experimentell fysik
Chalmers tekniska högskola

Med örat mot kvantvärlden

Tünde Fülöp, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Skapar och styr strålar i plasmor

Fredrik Höök, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Ökar förståelsen för hur virus tar sig in i celler

Kirsten Kraiberg Knudsen, professor i astronomi
Chalmers tekniska högskola

Söker galaxernas ursprung längst bort i universum

Floriana Lombardi, professor i kvantmaterial och nanoenheter
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Vill lösan gåtan kring högtemperatursupraledare

Christian Müller, professor i polymerteknologi
Chalmers tekniska högskola

Förvandlar textilier till elektriska generatorer

Andrei Sabelfeld, professor inom cybersäkerhet
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Ramverk för webbcrawling och säkerhetsskanning

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biofysikalisk kemi
Chalmers tekniska högskola

Kopparbindande proteiners roll för cancer och parkinson

Göteborgs universitet

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin
Göteborgs universitet

Vill se hur bakterier påverkas av fetmakirurgi och diabetesmedicin

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
Göteborgs universitet

Han kartlägger hur våra minnen skapas i hjärnan

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Göteborgs universitet

Sjukdom och åldersförändringar orsakade av mitokondriellt DNA

Richard Neutze, professor i biokemi
Göteborgs universitet

Banbrytande metoder fångar fotosyntesen på film

Thomas Nyström, professor i mikrobiologi
Göteborgs universitet

Jästens städförmåga ger kunskap om åldrandet

Ruth Palmer, professor i molekylär cellbiologi
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: ALK-receptorns betydelse för utveckling av olika cancerformer

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi
Göteborgs universitet

Blodprover ska bidra i jakten på demensläkemedel

Johan Åkerman, professor i experimentell fysik
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Maskiner som ska ge bästa lösningen på svårlösta problem 

 

Handelshögskolan i Stockholm

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Hon forskar om hur själva forskningen ska bli mer tillförlitlig

Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Kort om forskningen: Han forskar om hur plikttrogenhet bidrar till framgångsrika samhällen

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Färre bolag på börsen kan få effekter för vanliga konsumenter

Karolinska Institutet

Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi
Karolinska Institutet

Programmering av hjärnceller ny strategi i kampen mot Parkinsons sjukdom

Petter Brodin, professor i pediatrisk immunologi 
Karolinska institutet

Kort om forskningen: Hoppas kunna förebygga allergi och autoimmun sjukdom

Marie Carlén, professor i neuronala nätverk
Karolinska Institutet

Hon vill ge oss mer kunskap om hjärnan

Gonçalo Castelo-Branco, professor i gliacellsbiologi
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Vill ge nya insikter om sjukdomsmekanismerna bakom MS

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi
Karolinska Institutet

Kartlägger celler och mekanismer som orsakar kronisk smärta

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning
Karolinska Institutet

Forskning om nybildning av nervceller kan förlänga liv

Thomas Helleday, professor i kemisk biologi
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Framtida behandlingar med katalytiska mediciner?

Jens Hjerling Leffler, docent i neurovetenskap
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Söker efter nya svar på gåtan schizofreni

Sten Eirik Jacobsen, professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Stamceller – en nyckel till snabbare blodbildning och behandling av blodcancer

Randall Johnson, professor i molekylär fysiologi och patologi
Karolinska Institutet

Utforskar hur immunförsvaret kan styras för bättre cancerbehandlingar 

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi
Karolinska institutet

Kort om forskningen: Ska studera hur genetisk variation påverkar våra B- och T-celler 

Nils-Göran Larsson, professor i mitokondriell genetik
Karolinska Institutet

Mitokondriernas betydelse för sjukdom

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi
Karolinska Institutet

Studerar hur hjärnan blir till

Qiang Pan-Hammarström, professor i klinisk immunologi
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Vill kartlägga hur antikroppsbrist och lymfom uppstår

Joanna Rorbach, docent i molekylärbiologi
Karolinska Institutet

Hon studerar proteintillverkning i cellens kraftverk

Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Studier av synapser ger ökad kunskap om hjärnans utveckling

Kirsty Spalding, professor i fettcellsbiologi 
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Fettcellers påverkan på tumörtillväxt kan ge ledtråd till bättre cancerbehandling

Camilla Svensson, professor i molekylär smärtforskning
Karolinska Institutet

Hon sätter strålkastarljuset på kronisk värk 

Juleen Zierath, professor i klinisk integrativ fysiologi 
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Ska ta reda på hur dygnsrytmen påverkar typ 2-diabetes

KTH

Petter Brändén, professor i diskret matematik
KTH

Kort om forskningen: Vill utveckla matematisk teori för negativt beroende

Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik
KTH

På väg mot målet att avbilda det minsta möjliga

Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering
KTH

Så kan vi samsas med de självkörande bilarna

Kurt Johansson, professor i matematik
KTH

Förklarar mönstren i vår värld

Dejan Kostic, professor i internetteknik
KTH

Kort om forskningen: Energieffektivare och billigare plattform för AI-inferenser 

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi med inriktning mot datorseende och robotik
KTH

Robotar som samverkar med människor

Tuuli Lappalainen, professor i genomik
KTH

Kort om forskningen: Bättre förståelse för genomets funktion och sjukdomsfysiologi

Josefin Larsson, professor i astrofysik
KTH

Studerar våldsamma stjärnexplosioner

Joakim Lundeberg, professor i genteknologi
KTH

Kort om forskningen: Forskning för bättre diagnostik av prostatacancer

Ilaria Testa, docent i tillämpad fysik
KTH

Kort om forskningen: Smarta mikroskop upptäcker flyktig biologi

Fredrik Viklund, professor i matematik
KTH

Ny matematik för naturens slumpmässiga detaljer

Linnéuniversitetet

Jarone Pinhassi, professor i mikrobiologi
Linnéuniversitetet

Kort om forskningen: Hur bakteriers förmåga att använda solljus bestämmer kolets kretslopp i havet

Linköpings universitet

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik
Linköpings universitet

Experiment lägger grund för stadig teori om metastabila material

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik
Linköpings universitet

Skapar nya forskningsfält med hjälp av organisk elektronik

Feng Gao, professor i optoelektronik

Linköpings universitet

Kort om forskningen: Utvecklar organiska halvledare för framtidens teknologi

Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik
Linköpings universitet

Naturligt snygga solceller och vedbatterier inspirerade av naturen

Erik G Larsson, professor i kommunikationsteknologi
Linköpings universitet

Han utvecklar tekniken bortom 5G

Johanna Rosén, professor i materialfysik
Linköpings universitet

Miljöfrågor i centrum när nya material tar form

Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi 
Linköpings universitet

Kort om forskningen: Vad kan få oss att bli mer omtänksamma?

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering
Linköpings universitet

Visualiseringsteknik som gör det osynliga synligt och som ska öppna AI:s svarta låda

Lunds universitet

Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi
Lunds universitet

Bekant protein kan ha okänd roll vid diabetes och infektioner

Marie Dacke, professor i sinnesbiologi
Lunds universitet

Kort om forskningen: Insekters precision ska hjälpa artificiella system att navigera

Vanya Darakchieva, professor i halvledarmaterial
Lunds universitet

Kort om forskningen: Halvledare med ultrastort bandgap – för framtida kvantteknik och grön elektronik

Kimberly Dick Thelander, professor i fysik
Lunds universitet

Hon studerar nya material medan de bygger sig själva

Martin Dribe, professor i ekonomisk historia
Lunds universitet

Kort om forskningen: Ojämlika liv – från det förindustriella samhället till välfärdsstaten

Anne L'Huillier, professor i atomfysik
Lunds universitet

Forskar kring världens kortaste ljuspulser – och det de kan belysa

Heiner Linke, professor i nanofysik
Lunds universitet

Kort om forskningen: Vill bygga en självgående proteinmotor

Mia Liinason, professor i genusvetenskap
Lunds universitet

Kort om forskningen: Kampen om genus i en populistisk tid

Oksana Mont, professor i styrning mot hållbar konsumtion
Lunds universitet

Kort om forskningen: Hur kan näringslivet anpassa sig om tillväxten bromsas upp?

Tobias Uller, professor i evolutionsbiologi 
Lunds universitet

Kort om forskningen: Jakten på evolutionens gaspedal

Stephanie Reimann, professor i matematisk fysik
Lunds universitet

Ultrakalla droppar gör att kvantteorier kan testas praktiskt

Johannes Rousk, professor i markmikrobiologi
Lunds universitet

Bakterier och svampar viktiga spelare när klimatet ändras

Stockholms universitet

David Drew, professor i biokemi
Stockholms universitet 

Avslöjar hur cellerna tar upp socker

Annica Ekman, professor i meteorologi
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Studier av moln i varmare polarklimat 

Helen Frowe, professor i filosofi
Stockholms universitet

Hon leder ett svenskt forskningscentrum om krigets etik

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Stockholms universitet

Kartlägger krafterna bakom proteinernas veckning

Martin Högbom, professor i strukturbiokemi
Stockholms universitet

Vill förstå naturens kemi

Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Havsbottnar kartläggs för bättre förståelse av glaciärer

Emil Johansson Bergholtz, professor i teoretisk fysik
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Topologisk grundforskning som förklarar kvantvärlden

Erik Lindahl, professor i biofysik
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Undersöker struktur och funktion hos membranproteiner

Dan Petersen, dr i matematik
Stockholms universitet

Studerar abstrakta rum med algebraisk geometri

Ilona Riipinen, professor  i atmosfärsvetenskap
Stockholms universitet

Kunskap om aerosolpartiklar förbättrar klimatmodeller

Sara Strandberg, professor i elementarpartikelfysik
Stockholms universitet

Gör precisionsmätningar av Higgsbosonen

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Så påverkar länders politiska system internationellt samarbete 

Xiaodong Zou, professor i strukturkemi
Stockholms universitet

Livets byggstenar avbildas i detalj med revolutionerande metoder 

Sveriges lantbruksuniversitet

Rishikesh Bhalerao, professor i växters cell- och molekylärbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Kort om forskningen: Hur vet träden när våren är på väg och det är dags att låta knopparna brista?

Sara Hallin, professor i markmikrobiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Kort om forskningen: Studerar mikrobers samspel för att förstå markens kväveomsättning 

Hjalmar Laudon, professor i skogslandskapets biogeokemi
Sveriges lantbruksuniversitet

Kort om forskningen: Varför lider våra skogar av vattenbrist, trots att det regnar och snöar mer?

Anna Rising, professor i veterinärmedicinsk biokemi
Sveriges lantbruksuniversitet

Kort om forskningen: Avslöjar spindeltrådens hemligheter

Markus Schmid, professor i fysiologisk botanik
Sveriges lantbruksuniversitet

Undersöker hur växter svarar på klimatförändringar

Umeå universitet

Oliver Billker, professor i bioteknik
Umeå universitet 

Kort om forskningen: Närstudier av samspelet mellan parasit och mygga nästa steg i kampen mot malaria

Felipe Cava, professor i infektionsbiologi
Umeå universitet

Kort om forskningen: Identifierar bakteriella svagheter för att bekämpa antibiotikaresistens

Virginia Dignum, professor i ansvarsfull artificiell intelligens
Umeå universitet

Kort om forskningen: Framtidens AI – en balansgång mellan teknik och etik

Lars Nyberg, professor i neurovetenskap
Umeå universitet

Träning hjälper minnet

Lotta Vikström, professor i historia
Umeå universitet

Funktionsnedsättning hinder för jobb och partner

David Wardle, professor i ekologi
Umeå universitet

Kort om forskningen: Forskar om hur hotade ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet

Uppsala universitet

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi
Uppsala universitet

Urgamla fotavtryck skriver om evolutionshistorien

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik
Uppsala universitet

Djurens genetiska mångfald en guldgruva för forskningen

Siv Andersson, professor i molekylär evolution
Uppsala universitet 

Biets bakterier kan bli magens egna vitaminfabriker

Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi
Uppsala universitet

Han ritar kartorna över blodkärlens celler

Annica Black-Schaffer, professor i kvantmateriens teori
Uppsala universitet

Kort om forskningen: En ny era av elektronisk ordning

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi
Uppsala universitet

Nya rön om blodkärl kan bromsa spridningen av cancer

Georgios Dimitroglou Rizell, docent i matematik
Uppsala universitet

Han studerar rummen där Hamiltons ekvationer lever

Tobias Ekholm, professor i matematik
Uppsala universitet

Vildare geometri ger ny belysning av strängteorin

Johan Elf, professor i fysikalisk biologi
Uppsala universitet

Han söker svar på hur liv fungerar i minsta detalj

Olle Eriksson, professor i teoretisk fysik
Uppsala universitet

Jakten på framtidens magnetiska material

Susanne Höfner, professor i teoretisk astrofysik 
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Utforskar hur stjärnor sprider material som bildar planeter och liv

Mattias Jakobsson, professor i genetik
Uppsala universitet

Genforskning kan flytta den moderna människans vagga

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
Uppsala universitet

Hundars genetik hjälper oss förstå människans sjukdomar

Peter Oppeneer, professor i fysik
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Teori för ultrasnabba kvantdynamiska processer som inte är i jämvikt

Mia Phillipson, professor i fysiologi
Uppsala universitet

Hon utforskar immunsystemets okända funktioner

Karin Schönning, professor i fysik
Uppsala universitet 

Hyperoner kan ge nya svar på universums stora mysterier

Andreas Strömbergsson, professor i matematik
Uppsala universitet

Forskaren som tar ett nytt grepp om klassiska matematikproblem

Maria Strömme, professor i nanoteknologi
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Rent vatten ska tas ur luften utan elberoende

Maria Ågren, professor i historia
Uppsala universitet

Historiska rättsprotokoll avslöjar ny bild av kvinnors och mäns arbete

Johan Åqvist, professor i teoretisk kemi 
Uppsala universitet

Kort om forskningen: Enzymer som anpassats till extrema miljöer

Örebro universitet

Amy Loutfi, professor i datavetenskap 
Örebro universitet

Kort om forskningen: Lek och nyfikenhet ska förbättra AI:s förmåga att lära sig